Video

Bij het beantwoorden  van de vraag wat een kapsel tot een succesvolle creatie maakt, is het voor William duidelijk dat structuur en emotie hand in hand moeten gaan. Net zoals een architect eerst een Floor plan moet opstellen om zijn creatie vorm te geven, moet dit ook bij het creëren van een kapsel gebeuren. Vandaar ook zijn butade “Beauty Through Knowleadge”.

William De Ridder International   Smedenstraat 6 Brugge    Tel : +32 050 34 42 57    E-mail : itc.deridder@gmail.com                                                                BTW BE0406758810                                                             Tel : +32 050 34 19 19  

  • Wix Facebook page
  • c-twitter